2. Uluslararası
Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu
23 - 25 Eylül 2022 tarihinde
Konya’da 2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu
gerçekleştirdik.
© Telif Hakkı - Konya Mutfağı