Uluslararası
Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu
17 - 19 Eylül 2020 tarihinde
Konya’da 1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu
gerçekleştirdik.
© Telif Hakkı - Konya Mutfağı